Korte uitleg over de volgorde van werken bij het vervangen van een cv ketel.


Allereerst sluiten we het water af en laten we de bestaande cv ketel leeglopen. Hiervoor gebruiken we emmers, of laten we het water via de vulslang in de afvoer weglopen.

Daarna knippen we de bedrading los, zodat we met afvoeren,via de trap, niet over het snoer struikelen.Ook zal de thermostaat draad worden afgekoppeld. Daarna zal de mantel van de cv ketel worden verwijderd en worden afgevoerd. 

Volgende stap is het demonteren van de luchttoevoer en de oude rookgasbuizen. Het afval materiaal doen we in een emmer en voeren we af naar beneden. Vervolgens gaan we de water/gas/cv leidingen afkoppelen en verwijderen tot we een mooie/goede plek zien waar we opnieuw beginnen met opbouwen, zien we slechte  stukken in de leidingen, zullen we dit preventief vervangen, binnen de straal van 1 meter vanaf de cv-ketel.


Klik hier om een tekst te typen.


De volgende stap is het monteren van het nieuwe expansievat, en het monteren van de appendages en aansluitkoppelingen op de oude leidingen. Belangrijk om te controleren dat de leidingen niet beschadigt, krom of schade hebben, waardoor we later lekkage kunnen krijgen.

Daarna meten we uit waar de nieuwe cv ketel komt te hangen en boren we de gaten voor de montage beugel voorzichtig in de muur. Belangrijk om te kijken hoe dik de wand is waar de nieuwe cv ketel aankomt te hangen. Dit om niet door de muur heen te boren, en goed kijken of de wand geschikt is om de nieuwe cv ketel te dragen.

Als de cv ketel hangt, controleren we of hij waterpas hangt. Als dat goed is, gaan we de appendages monteren aan de nieuwe cv ketel.
Ook monteren we de aansluitkoppelingen van de water/gas/cv leidingen. Als er een vuilafscheider geplaatst moet worden, doen we dit meteen. Dan komt het moment dat we het leidingwerk, op maat, erin maken. We proberen de buizen zoveel mogelijk te buigen om extra weerstand in het systeem te voorkomen. Ook maken we de condens afvoer op maat.

Nu zetten we de hoofdkraan weer open en testen we de leidingen visueel op dichtheid. De gasleiding wordt afgeperst, voor de gastoevoer wordt vrijgegeven.

Volgende stap is het monteren van de thermostaat in de woonkamer en het aansluiten op nieuwe cv ketel. Dit is het moment om de stekker van de ketel in het stopcontact te doen zodat de digitale drukmeter zichtbaar wordt. We koppelen de vulslang aan en draaien de nieuwe vulkranen open. Als de cv ketel op druk is koppelen we de vulslang af. Dit is verplicht.

Nu gaan we het rookgaskanaal op maat maken en aansluiten op het oude kanaal, of liever op de nieuwe doorvoer. In deze situatie moest het bestaande kanaal benut worden, vervangen behoorde hier niet tot de mogelijkheden.

Nu is de de nieuw gemonteerde cv ketel bedrijfsklaar en kan het inregelen, meten beginnen.

We testen de ketel op vollast, en checken of de ketel reageert op de thermostaat.

Als dit allemaal goed is en functioneert, is de installatie klaar, en gaan we de oude materialen en gereedschap opruimen. Vaak halen we even een stofzuiger door de ruimte, en kijken we samen met de klant of hij tevreden is en laten we zien dat we niks beschadigd hebben.
Ook geven we een korte instructie voor het bijvullen van de nieuwe cv-ketel en leggen we de basis principes uit van de nieuw geplaatste thermostaat.

Bij het plaatsen/vervangen van een oude cv ketel, wordt er elke keer verwacht een maatwerk oplossing te bedenken, immers elke situatie is anders. Deze uitleg is gebaseerd op een specifieke klus, zoals op de foto te zien is. Soms hanteren we een andere volgorde, maar hopen toch u een beetje inzicht te hebben gegeven in onze manier van werken.